Tapernes strategi heter kostnadslederskap

”Very rarely is cost leadership a driver of superior profitability ... it could have turned out that price-based competition was systematically more profitable, or that cost leadership took precedence as a driver of superior performance – but it didn´t” – Michael Raynor og Mumtaz Ahmed.

Empiri forteller oss at det er svært få som klarer å etablere en vinnende strategi med kostnadslederskap. Raynor og Ahmed fra Deloitte har undersøkt mer enn 25 000 amerikanske selskaper over en periode på 40 år, og det var svært få som oppnådde bærekraftig suksess med dette strategiske veivalget.

Merkevarebygging handler ikke om reklame, content marketing og sosiale medier

I det senere har både etablerte og nye kommunikasjonsbyråer fått blod på tann som følge av økt fokus på- og investering i content marketing og sosiale medier. Men, konkurransestrategi og merkevarebygging, som grunnleggende er to sider av samme sak, handler om så mye mer. Det handler om en tydelig konseptuell innretning av hele virksomheten, fra innovasjon og strategi til ledelse og forvaltning.