Merkevarebygging handler ikke om reklame, content marketing og sosiale medier

I det senere har både etablerte og nye kommunikasjonsbyråer fått blod på tann som følge av økt fokus på- og investering i content marketing og sosiale medier. Noen kaller det "Branding 2.0". Noen kaller det "En ny æra for branding". Mange skal lære deg hvordan du bygger merkevarer gjennom sosiale medier, og hvordan du gjør deg mer synlig i Google. 

Felles for de fleste kommunikasjonsbyråer som forsøker å ta eierskap i merkevareposisjonen er at de synonymiserer merkevarebygging og kommunikasjon. De fleste som arbeider med ledelse, strategi, forretningsutvikling og marketing vet at kommunikasjon er viktig for å lykkes. Og, det er uomtvistelig riktig at nye kanaler og ny teknologi kan gjøre kommunikasjonen mer effektiv og involverende. Det er viktig og bra, for både bedrifter og forbruker! 

Men, konkurransestrategi og merkevarebygging, som grunnleggende er to sider av samme sak, handler om så mye mer. Det handler om en tydelig konseptuell innretning av hele virksomheten, fra innovasjon og strategi til ledelse og forvaltning. Det handler om å være tydelig og sikre at alle deler av verdikjeden konseptuelt henger sammen og bygger på hverandre. Det handler om å utvikle nye forretnings- og interaksjonsmodeller som skaper differensierte kundeopplevelser og relevant opplevd merverdi. Altså, interaksjon og opplevelse mer enn kommunikasjon -  selv om sosiale medier ofte kan være et viktig verktøy i dette.