Gratis fagseminar i Oslo 4 mai 2018

Hvorfor lykkes noen bedre enn andre?

Relevans er den aller viktigste faktoren for en virksomhets langsiktige suksess. De sterkeste virksomhetene og merkevarene er mer relevante og skaper attraktive merverdier i menneskers og bedrifters liv. De inspirerer oss, løser utfordringer, og gjør livene våre bedre. De gjør smarte, annerledes trekk som overrasker kunder, presser konkurrenter ut av posisjon, og - til tider - definerer helt nye kategorier og markeder.

Dessverre er det for få norske virksomheter som tenker, utvikles eller ledes konseptuelt helhetlig. Sammenlignet med andre land er norske virksomheter generelt sett svake på dette området. Det er kanskje den viktigste årsaken til den drepende priskonkurransen og for lave inntjeningen hos de fleste norske virksomheter i dag.

Compete har gjennom mange år, og sammen med flere internasjonalt høyt anerkjente universiteter og høyskoler, kartlagt likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes bedre og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter over tid. Den innsikten ønsker vi å dele med dere, og inviterer derfor til gratis fagseminar på Felix konferansesenter, Aker Brygge, 4 mai 2018 kl 09. 

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, innovasjonsledelse og -implementering.

Agenda

  • Konkurransestrategi og merkevareledelse: Hva handler det om, og hvorfor er det viktig?
  • Forbrukeratferd i det moderne forbrukersamfunnet
  • Vær unik – Tenkt helhet: Konkurransestrategien som nav i virksomhetsutviklingen
  • Differensiering som drivkraft: Hvordan skape forskjeller som betyr noe for kunder og marked?
  • Innovasjon og forretningsutvikling i et konseptuelt, helhetlig perspektiv
  • Living the brand: Helhetlig strategi implementering med merkevaren som drivkraft
  • Cases fra inn- og utland

 

Tid og sted

Fredag 4 mai 2018, kl. 09-13

Felix konferansesenter (Aker Brygge), Bryggetorget 3, 0125 Oslo