Gratis fagseminar i Oslo 3. november

Hvordan tenker og arbeider virksomheter som lykkes bedre enn sine konkurrenter over tid?

To ti-års internasjonal forskning og case-studier levner liten tvil om at helhetlig, konseptuell differensiering er det mest lønnsomme strategialternativet. Vi vet også at merkevareorienterte virksomheter gjennomsnittlig har høyere avkastning på investert kapital enn selskaper som har en mer tilfeldig tilnærming til sin konseptuelle strategi. Det står derfor uomtvistelig klart at merkevareorientering grunnleggende er lønnsomt både konkurransestrategisk og finansielt. 

Årsaken til norske lederes manglende helhetlige merkevarefokus henger kanskje sammen med bristende kompetanse om hva konkurransestrategi og merkevareorientering egentlig handler om og hvordan det griper inn i virksomhetens fokus og drift. Er det fortsatt slik at norske bedriftsledere sidestiller merkevarebygging med reklame eller i beste fall markedsføring? Tenker man slik at merkevareledelse er noe marketingavdelingen får pusle med? I så fall er det på høy tid å tenke annerledes.

Compete er en av Skandinavias ledende aktører innen konkurransestrategi og merkevareledelse. Vi er brennende opptatt av vårt fag, og har en sterk ambisjon om å øke norske virksomheters kompetanse på området.

Vi arrangerer derfor jevnlig gratis fagseminarer der vi trekker opp og går igjennom faglige rammer, beste praksis og operative verktøy for utvikling og implementering av bærekraftige konkurranse- og merkestrategier.

 

Agenda

  • Konkurransestrategi og merkevareledelse: Hva handler det egentlig om, og hvorfor er det viktig
  • Forbrukeratferd i det moderne forbrukersamfunnet
  • Vær unik – Tenkt helhet: Konkurransestrategien som nav i virksomhetsutviklingen
  • Differensiering som drivkraft: Konkurransestrategi og added values
  • Hvordan trener du på og hvordan setter du innovasjon i system? 
  • Fra ord til handling: Metoder og verktøy for helhetlig strategiimplementering
  • Hvordan få med organisasjonen? 
  • Merkearkitektur: Hvordan få mest mulig ut av porteføljen?
  • Cases fra inn- og utland

 

Tid og sted

Fredag 3. november 2017, kl. 09-13

Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo