En bærekraftig strategi starter med å forstå mennesker. Det handler om å skape relevans og verdi i folks liv.

Menneskers valg styres i liten grad av rasjonell tenkning. Faktisk er de fleste av våre avgjørelser basert på følelser, uavhengig av om det er i privat eller profesjonell sammenheng.

Dessverre er det altfor få virksomheter som innretter sine strategier etter reell forståelse av menneskers drømmer, motivasjonsfaktorer og subjektive drivkrefter . Vi gjemmer oss bak stereotyper, segmenter og demografier, med rasjonelle behov og kalkulerte beslutninger. Fremtidens vinnere tenker annerledes!

Compete jobber aktivt med å forstå våre kunders kunder og bygge bærekraftige strategier som gir relevans og verdi på en måte som skaper tydelig differensiering og varige konkurransefortrinn.