Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i markedskonkurransen over tid?

Finnes det likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom virksomheter som vinner frem i markedskonkurransen og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Er det måter å utvikle og implementere merkevarestrategier på som også vil skape vinnere i den digitale fremtiden?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke merker som skaper varige konkurransefortrinn.

Compete har en sterk ambisjon om å øke norske virksomheters kompetanse på området og inviterer derfor til gratis, halvdags fagseminar 4 mai 2018, bygget på ledende teori, beste praksis og spennende cases. Det serveres lunsj. Velkommen!