Helhetlig, konseptuell innretting.

Det er et hav av utydelige strategier og strategidokumenter i norske selskaper, uten klar beskrivelse av rolle og retning, differensiering og gode implementeringsplaner. Strategier ender som oftest opp i festtaler og serverfyll, og ikke som klare og styrende verktøy for selskapets fokus, utvikling og innovasjon. Alt for få ledere evner å være tydelige i retning og valg, eller styre virksomheten etter en klar konseptuell strategi
 
Det å skape varig konkurransekraft handler om å velge en tydelig retning og et helhetlig konsept hvor alt annet velges bort. Det krever at virksomheten blir krystallklar på hvordan den skal skape differensiering verdi, for hvem. 

COMPETE bistår virksomheter i å utvikle og implementere tydelige og bærekraftige strategier, som skaper opplevd differensiering og merverdi på en måte som bygger varige konkurransefortrinn.