Norges faglig ledende rådgivingsselskap innen konkurransestrategi og merkevareledelse.

COMPETE bistår virksomheter i konkurranseutsatte markeder med å utvikle og implementere bærekraftige strategier som skaper varige konkurransefortrinn. I tillegg underviser vi på flere av Europas ledende høyskoler og universiteter i faget.

Les mer om oss

Gratis fagseminar om konkurransestrategi og merkevareledelse 4 mai 2018

Les mer her

 

En bærekraftig strategi starter med å forstå mennesker. Det handler om å skape relevans og verdi i folks liv.

Menneskers valg styres i liten grad av rasjonell tenkning. Faktisk er de fleste av våre avgjørelser basert på følelser, uavhengig av om det er i privat eller profesjonell sammenheng.

Dessverre er det altfor få virksomheter som innretter sine strategier etter reell forståelse av menneskers drømmer, motivasjonsfaktorer og subjektive drivkrefter . Vi gjemmer oss bak stereotyper, segmenter og demografier, med rasjonelle behov og kalkulerte beslutninger. Fremtidens vinnere tenker annerledes!

Compete jobber aktivt med å forstå våre kunders kunder og bygge bærekraftige strategier som gir relevans og verdi på en måte som skaper tydelig differensiering og varige konkurransefortrinn. 

 
 
 

Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i markedskonkurransen over tid?

Finnes det likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom virksomheter som vinner frem i markedskonkurransen og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Er det måter å utvikle og implementere merkevarestrategier på som også vil skape vinnere i den digitale fremtiden?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke merker som skaper varige konkurransefortrinn.

Compete har en sterk ambisjon om å øke norske virksomheters kompetanse på området og inviterer derfor til gratis, halvdags fagseminar 4 mai 2018, bygget på ledende teori, beste praksis og spennende cases. Det serveres lunsj. Velkommen!

 
The Top Brands Compete for Relevance, Not Attention
— Brian Solis
 

Helhetlig, konseptuell innretting.

Det er et hav av utydelige strategier og strategidokumenter i norske selskaper, uten klar beskrivelse av rolle og retning, differensiering og gode implementeringsplaner. Strategier ender som oftest opp i festtaler og serverfyll, og ikke som klare og styrende verktøy for selskapets fokus, utvikling og innovasjon. Alt for få ledere evner å være tydelige i retning og valg, eller styre virksomheten etter en klar konseptuell strategi
 
Det å skape varig konkurransekraft handler om å velge en tydelig retning og et helhetlig konsept hvor alt annet velges bort. Det krever at virksomheten blir krystallklar på hvordan den skal skape differensiering verdi, for hvem. 

COMPETE bistår virksomheter i å utvikle og implementere tydelige og bærekraftige strategier, som skaper opplevd differensiering og merverdi på en måte som bygger varige konkurransefortrinn.